Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Viden Om

Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Center for Frivilligt Socialt Arbejde er et nationalt videnscenter og en ressource for foreninger og privatpersoner der er interesseret i frivilligt socialt arbejde:

•        Rådgivning om emner, der spænder over jura og evalueringer til samskabelse og frivilligpolitikker.

•        Kurser og kompetencetilbud målrettet ansatte og frivillige i foreninger og kommuner mv.

•        Online guider til frivillige og ansatte på det frivillige sociale område og kommuner om relevante emner.

•        Formidling af national viden om udvikling og tendenser inden for civilsamfundet i Danmark og internationalt.

•        Mulighed for at deltage i netværk og konferencer om relevante emner.

•        Konsulentbistand, hvor centret indsamler og evaluerer resultater af projekter og indsatser inden for civilsamfundet, der                 bygger bro mellem lokale unge og foreningerne.

•        Foreningsportalen med alle regionale og landsdækkende foreninger på velfærdsområdet.

Vi anbefaler at du abonnerer på centrets faglige nyhedsbrev, som så du direkte kan modtage ny viden, anvendelige værktøjer og information om relevante kurser. 

Her kan du tilmelde dig til centrets nyhedsbrev

 Se mere om Center for Frivilligt Socialt Arbejde på www.frivillighed.dk

Pjecer

Center for Frivilligt Socialt Arbejde har bl.a. andet udgivet følgende pjecer.

 • Når I stifter en forening.
 • Forening, fond eller selvejende institution – Hvordan skal vi organisere os?
 • Foreningens vedtægter.
 • Valgt til dirigent.
 • Foreningens økonomi – kom godt i gang.
 • Bestyrelsens opgaver og ansvar.
 • Fundraising hvordan?
 • Bestyrelsen som arbejdsgiver.
 • Hjertet alene gør det ikke – om frivilligpolitik.
 • Introduktion til projektstart.
 • Start af selvhjælpsgrupper.
 • Folkeoplysningsloven – en pjece til frivillige sociale organisationer.
 • Regler for dit frivillige arbejde, når du modtager arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn.
 • Forsikring af frivillige – forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer
 • Selvevaluering – Ideer til hvordan man kan vurdere det frivillige sociale arbejde.
 • Kontakt til pressen.

I Rødovre Frivilligcenter har vi også nogle eksemplarer af pjecerne til jeres disposition.