Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Om Os

Hjælp Ukraine

Vi i Rødovre Frivilligcenter er også opmærksomme på den uhyggelige situation i Ukraine 

Vi har derfor udarbejdet en oversigt med links til en række hjemmesider målrettet personer og foreninger, der ønsker at bidrage til aktiviteter og med at hjælpe ukrainske flygtninge i Danmark.

Oversigten opdateres løbende. Sidst opdateret d. 1. april 2022

Røde Kors Parat: Dansk Røde Kors' netværkside, hvor alle kan registrere sig som frivillig og blive henvist til konkrete opgaver i ens lokalområde.

Red Barnet

www.redbarnet.dk/ukraine

Tag godt i modRed Barnets hjemmeside med råd, viden, links og materialer til både børn, forældre, fagpersoner, frivillige og værter for flygtningefamilier. 

Ukraine FAQ og hotline: Dansk Flygtningehjælps hjemmeside med information om de rettigheder, flygtninge fra Ukraine har i Danmark, og hvor de kan få hjælp. Det er også muligt at melde sig som frivillig. 

Hjælp Ukraine: På FriSe's portal frivilligjob.dk er der ligeledes mulighed for at melde sig som frivillig til opgaver og aktiviteter i foreninger, som støtter og hjælper ukrainske flygtninge. Der er også information om aktiviteter og mulighed for at hjælpe på hjemmesiden for dit lokale frivilligcenter

Myndighedernes informationssider

Information til kommunerne og andre samarbejdspartnere: Udlændingestyrelsens hjemmeside med information til kommuner og andre, som samarbejder om indsatsen for mennesker fra Ukraine.

På mange kommunale hjemmesider er der information om kommunens støtte og hjælp samt links til lokale foreninger, organisationer og frivilligcentre. Der er ofte også information om, hvordan borgere kan hjælpe i deres lokalområde. Se fx Århus Kommunes - Socialkompasset

Kriseinformation.dk: De danske myndigheders informationsside om den danske indsats for Ukraine giver svar på en række af de spørgsmål, som krigen giver anledning til. På siden Sådan hjælper du bedst er en liste over danske nødhjælpsorganisationer og hvordan de bidrager.  

Andre muligheder

Sammen For Ukraine

Sammenslutning af organisationer som støtter civile ukrainere

www.sammenforukraine.dk

Folkekirkens Nødhjælp

www.noedhjaelp.dk/stoet/ukraine-familier-flygter

Dansk Flygtningehjælp har åbnet en psykosocial telefonlinje til ukrainere

Børn, unge og voksne kan nu ringe ind til Dansk Flygtningehjælps psykosociale telefonlinje, støttet af Egmontfonden, og på ukrainsk blive vejledt i normale reaktioner under svære livsomstændigheder, samt hvad man kan gøre for at styrke tryghed og resiliens i en ny tilværelse. Man kan få en kortere samtale med en ukrainsk fagperson med fokus på de reaktioner, man selv har, og særligt på hvordan man som voksen kan støtte sine børn i den svære og udfordrende situation, man står i lige nu. Til denne kortere samtale er der mulighed for at aftale et tidspunkt for en længere opfølgende samtale. Der er ligeledes mulighed for at blive visiteret til tre terapeutiske samtaler ved behov.

Telefonen er åben alle hverdage kl. 9-10 og kl. 17-18. Tlf.nr. er 3373 5314.

Danmarks Gymnastik og Idrætsforbund

(DGI) har lanceret en side, hvor du blandt andet kan hente en folder på 15 sprog om foreningsliv, fx Ukrainsk

https://www.dgi.dk/media/43404/40320_26952-netvaerksforeningerne_idekatalog_a5-ukrainsk.pdf

Lokalt i Rødovre

Røde Kors butik Rødovre

Valhøjs Alle 67

2610 Rødovre

Indsamling af tøj

Kontakt butikken:

E-mail: rodekors@outlook.com

Telefon: 3672 9009

Butik - Rødovre - Røde Kors (drk.dk)

Rødovre Kommune – Borgerservice/Integrationsteamet

Står du med flygtninge og har brug for hjælp til at komme videre så kontakt integrationsteamet via borgerservice på telefon 36 37 70 00

Borgere med bolig til rådighed

Kontakt:

www.rodekors.dk

www.aidukraine.dk

Прихисток - прихисти своїх (prykhystok.gov.ua)

Står du med flygtninge som ønsker at søge asyl?

Kontakt politiet