Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Om Os

Ledige stillinger

 

Struktureret og samarbejdsorienteret projektkoordinator (deltid)

Vil du være med til at udvikle og styrke det frivillige sociale arbejde i Rødovre? Trives du i den frivillige verdens mange muligheder og mangfoldigheder, og kan du navigere i en hverdag, som både kræver praktisk ageren samt analytisk overblik? Så er Rødovre Frivilligcenter noget for dig! Vi kan tilbyde dig en afvekslende hverdag i en lille organisation, hvor arbejdsopgaverne spænder fra det praktiske til det strategiske niveau, og hvor interessenterne er mange og forskellige.

Rødovre Frivilligcenter søger en projektkoordinator, der i samarbejde med den daglige leder vil få til opgave at udvikle to parallelt kørende projekter. 1. Projekt selvhjælpsgrupper. 2. Projekt samskabelse med Rødovre Kommune og det eksisterende foreningsliv som samarbejdspartnere.

Dine arbejdsopgaver:

• At være tovholder på såvel den administrative som den udførende del af projekt selvhjælp og projekt samskabelse.

• At skabe fremdrift og fundraise ifm. disse projekter.

• At yde sparring og rådgivning til frivillige i projekterne.

• At skabe synlighed og kommunikere omkring frivilligcenteret og dets projekter.

• Løbende ad-hoc opgaver

Din profil

Forskellige uddannelsesmæssige og jobmæssige baggrunde kan kvalificere dig til jobbet som projektkoordinator. Dog er det en forudsætning, at du motiveres af at arbejde med frivillige og frivilligt drevne organisationer og har lyst til en afvekslende hverdag, hvor vi samarbejder med mange forskellige aktører.

Vi forventer at du:

• Har erfaring med projektkoordinering, fundraising og frivilligt arbejde

• Er opsøgende, respektfuld og tillidsfuld i samarbejdet med interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder især de frivillige og frivillige organisationer.

• er god til at strukturere og planlægge dit arbejde, kan have mange bolde i luften og går kreativt til dine opgaver

• kan involvere og engagere samarbejdspartnere og civilsamfund  

• kan kommunikere klart og inspirerende mundtligt og skriftligt med øje for de forskellige målgrupper

• er en teamplayer, der kan og vil sparre

• har it-forståelse og kan anvende sociale medier og office-pakken som en naturlig del af din hverdag

Det er en fordel, hvis du har kendskab til samarbejdet med kommuner, arbejdet i et frivilligcenter og/eller FriSes retningslinjer for selvhjælp

Vi tilbyder dig:

• en arbejdsplads hvor vi møder hinanden med en positiv indstilling og et godt humør.

• et tæt samarbejde i det daglige, hvor du får indflydelse på centerets udvikling.

• et godt kollegialt sammenhold, hvor tonen er uformel, og hvor vi er gode til at opmuntre og støtte hinanden.

• balance mellem privat-, familie- og arbejdsliv.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er en tidsbegrænset ansættelse på 15-18 timer pr. uge indenfor normal arbejdstid. Vi forventer dog fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet og at du, i et vist omfang, har mulighed for at deltage i aftenmøder.

Løn efter kvalifikationer.

Tiltrædelse gerne d. 1.5.2019 eller snarest derefter. Stillingen er en tidsbegrænset projektansættelse i 12 måneder – og vi arbejder på muligheden for forlængelse.

Arbejdspladsen er Rødovre Frivilligcenter, Slotsherrens Vænge 2A, 2610 Rødovre.

Sådan søger du stillingen:

Ansøgning med relevante bilag sendes i PDF-format til: mail@rfcenter.dk, senest d. 21.3.2019

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted snarest derefter.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Rødovre Frivilligcenters daglige leder, Lars Thorndal på tlf. 23 37 91 04, eller via mail@rfcenter.dk

Du kan læse mere om os på www.rfcenter.dk