Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Om Os

Mål i 2019 og 2020

Bestyrelsen for Rødovre Frivilligcenter har i starten af 2019 drøftet og fastlagt en række udvalgte mål for de næste to års arbejde. 

På generalforsamlingen den 24. april 2019 blev planen præsenteret. Vi vil sætte fokus på følgende målgrupper og gå efter at nå disse mål:

 

Baggrund

Rødovre Frivilligcenter har i 11 år været med til at udvikle og synliggøre det frivillige sociale arbejde lokalt i Rødovre Kommune.

RFC hjælper medlemsforeningerne med gode lokaler, rådgivning, information, kurser, rekruttering og netværksdannelse.

Vi vil i kontakt og dialog med så mange borgere som muligt om værdien af at engagere sig og yde en frivillig indsats.

Vi ønsker samtidig at stå for en række aktiviteter, som frivilligcentret selv står for og ad denne vej byde flere velkommen ind i fællesskaber.

Strategi

I 2019 og 2020 vil Rødovre Frivilligcenter arbejde med en strategi, hvor vi sætter fokus på to områder:

1. Samarbejdet og samskabelse med Rødovre Kommune om Selvhjælp m.m.

Vi prioriterer, at området Selvhjælp og Netværksgrupper skal styrkes fra begyndelsen af 2019.

Bestyrelsen for RFC har besluttet at ansætte en projektkoordinator til at udvikle Selvhjælp og arbejde med mulige samskabelsesprojekter mellem frivilligcentret og Rødovre Kommune.

Sammen med Rødovre Kommune har vi en finansiering på ca. 210.000 kr. i 2019 til at styrke området.

Selvhjælp findes allerede i form af frivillige igangsættere og en frivillig tovholder på området. Derfor er det lykkedes at drive 5 samtalegrupper, og vi kan fra RFCs side se både ideen og fordelen ved disse fællesskaber.

Det er værdifuldt for mennesker, som er i en udfordrende livssituation, at møde ligesindede og blive forstået umiddelbart.

Facilitatoren (igangsætteren) hjælper hver gruppe med at holde møder, og der gælder fortrolighed om alt, hvad der tales om.

RFC skaber rammerne for to grupper med pårørende til demente, en gruppe for mennesker med angst og depression og en gruppe for stressramte på vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Vi har herunder nævnt områder som vi anser for at være interessante som opstart af samarbejdet.

 • Opstart af flere selvhjælpsgrupper og rekruttering af frivillige igangsættere.

  Via borgerne i Rødovre og via Rødovre Kommune kan RFC få input om, hvor der er behov for at styrke Selvhjælp.

  Det kunne være en gruppe for enlige forældre, trivselsgrupper for børn og unge, en gruppe for forældre til børn med diagnoser såsom ADHD og OCD og en gruppe for soldaterveteraner.

 • Fælles indsats for at styrke samskabelsesprojekter, hvor både frivillige og kommunen deltager.

  Det kunne f.eks. være eksisterende projekter hvor RFC og Rødovre Kommune i fællesskab kan synliggøre og styrke projekter såsom Folkekøkkenet og cykelpiloterne for ældre borgere.

 • Minimum et samskabelsesprojekt i samarbejde med en almen fond.

  I samarbejdet med kommunen og medlemsforeningerne ønsker RFC at identificere evt. behov for et større og langsigtet (det vil sige mindst 3-5 år) projekt, der kan gøre en mærkbar forskel for mange borgere i Rødovre.

Projektet skal kunne bakkes op af både Rødovre Kommune og RFC, så der i 2019 kan søges opbakning og finansiering hos en stor almen fond med henblik på finansiering af projektet i 2020 og fremadrettet.

Bestyrelsen har i januar 2019 afholdt et strategiseminar og udarbejdet et katalog af ideer og udviklingsmuligheder for selvhjælp og samskabelse.

2. Aktive medlemmer i Rødovre Frivilligcenter

RFC talte 48 medlemsforeninger pr. 1. april 2018. Det er højt antal, men potentialet er til stede for at få endnu flere medlemsforeninger. Ifølge Den sociale Vejviser fra RFC er der ca. 130 foreninger med virke indenfor frivilligt socialt arbejde.

Det er gratis for foreninger at være medlem af frivilligcentret, herunder er det gratis at låne lokaler og AV-udstyr.

Bestyrelsen fremlægger et forslag på den kommende generalforsamling d. 24.4.2019 om at, alle etablerede foreninger som bruger RFC´s lokaler, skal være medlem af RFC

Fokus på medlemmernes behov er det vigtigste for RFC.

For RFC er det sådan, at det er medlemsforeningerne, som via et demokratisk valg på en årlig generalforsamling vælger en bestyrelse med ansvar for drift, økonomi og udvikling af frivilligcentret.

En af udfordringerne for RFC som organisation består i at gøre sig interessant for frivillige, som i forvejen bruger mange timer og mange kræfter i en lokalforening.

For at skabe en positiv oplevelse hos medlemsforeningerne er det afgørende, at frivilligcentret ses af de frivillige som et aktiv.

Strategisk ønsker RFC at prioritere dialogen med nuværende og potentielle nye medlemsforeninger højt.

Det kan i praksis ske ved f.eks. at invitere til flere dialogmøder om emner, som optager flere foreninger.

RFC ønsker at være en positiv aktør i forhold til medlemmernes forskellige behov. Vi skal derfor invitere til flere møder og arrangementer med en åben dialog.

Her kan medlemmerne blive klogere på, hvad frivilligcentret kan støtte med af ressourcer, og få et klart indblik i, hvordan RFC er demokratisk styret, og hvad bestyrelsen arbejder med.

Omvendt kan foreningerne give feedback til RFC og gøre opmærksom på deres udfordringer og behov.

I fællesskab kan dialog føre til nye tiltag og projekter. Det kunne f.eks. en dialog med foreningerne om at forny og forbedre arrangementet ”Frivillig Fredag”, som i de sidste 4 år har været holdt på Rødovregård.

I RFC vil det være oplagt at inddrage medlemsforeningerne i forskellige arbejdsudvalg i forhold til de ideer om projekter eller tiltag, som dialogen viser behov for.

Bestyrelsen har i januar 2019 afholdt et strategiseminar og udarbejdet et katalog af ideer og udviklingsmuligheder for aktivt medlemskab af RFC.