Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Om Os

Mål i 2017 og 2018

Bestyrelsen for Rødovre Frivilligcenter har i begyndelsen af 2017 drøftet og fastlagt en række udvalgte mål for de næste to års arbejde. 

På generalforsamlingen den 27. april 2017 blev planen præsenteret. Vi vil sætte fokus på følgende målgrupper og gå efter at nå disse mål:


Målgruppe 1 - Unge

- Samarbejde med foreninger der har fokus på unge

Aktivitetsmål:
- Henvendelse til skoler, ungdomsklubber, vedr. ensomhedsproblematik.
- Unge som besøger ældre på plejehjem.
- Instagram
- Etablere samarbejde med én eller flere ungdomsuddannelser, f.eks. Rødovre
Gymnasium med henblik på et medieprojekt.
- At være en praktikplads for unge under uddannelse.

Målgruppe 2 - Borgere udenfor arbejdsfællesskabet/-udsatte

- Understøtte at borgere bliver en del af fællesskabet

Aktivitetsmål:
- Etablere et samarbejde med udsatterådet vedr. ensomhedsdag.
- Afholde en fælles konference med temaet inklusion/forebyggelse af ensomhed.
- Madhyggedag(e). F.eks. Danmark spiser sammen
- Skabe et fleksjob.


Målgruppe 3 - Erhvervsvirksomheder


- Undersøge muligheder for samarbejde m.m. mellem frivillige foreninger og
virksomheder.

Aktivitetsmål:
- Tage kontakt til ressourcepersoner som kender erhvervslivet i Rødovre.
- Invitere repræsentant fra Rødovre Erhvervsforening til et møde med bestyrelsen.
- Evt. Regnskabskursus


Målgruppe 4 - Selvhjælpsgrupper

- Flere deltagere til vores selvhjælpsgrupper
- Finde alternativ finasiering til mere Selvhjælp

Aktivitetsmål:
- Få støtte af Rødovre Kommune til synliggørelse af selvhjælp.