Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Flygtninge & indvandrere

I denne kategori finder du tilbud målrettet flygtninge og indvandrere. Her findes tilbud om integrationsaktiviteter, idræt for kvinder m.m.

AKAN FEKUW

Formål: at fremme herboende folk af ghanesiske oprindelsesmuligheder for at træffe valg om sin egen livssituation med henblik på at blive gode samfundsborgere gennem oplysning og afholdelse af arrangementer.

Bydelsmødre Rødovre

Bydelsmødre bringer håb og forandring i kvinders liv. Vores formål er at støtte isolerede kvinder.

Café Hyggestedet

For alle som har lyst til at være en del af et fællesskab.

Café Lopperne

En café for alle som har lyst til at være en del af et fællesskab.

Danmarksfarver

I Danmarksfarver stræber vi på at skabe et fællesskab til dem, der har lyst til at værne om fællesskabet og respekten for individet.

Dansk kulturformidling og lektiehjælp

Målgruppe: Somaliske børn og unge Formål/aktivitet: At undervise somaliere i deres modersmål samt undervise i dansk som andetsprog, herunder kulturformidling.

IMDS, Indian Majlis In Danish Society

Community members gather to discuss local events and issues, exchange news, receive guests, socialize and be entertained.

Indisk forening

Formål/aktivitet: Foreningens formål er at lave et forum for de herboende indere, således at de kan mødes, og drøfte deres hverdagsliv. Foreningen arrangerer samtidig også nogle kulturelle events samt andre aktiviteter. Alle er velkomne til at deltage i vores kulturelle arrangementer.

Katib Kultur Forening

Målgruppe: Mest Afghanere. Alle er velkomne

Kurdiske familiers forening i Rødovre

Vores forening er en venskabs forening med fokus på unge og familie.

Kvindecafé

Målgruppe: Kvinder

Rabta

Målgruppe: Pakistanske kvinder. Formål/aktivitet: Socialt samvær, udflugter, hygge m.v.

Røde Kors Rødovre

For alle som har behov for humanitær hjælp.

Rødovre Flygtninge- og Indvandrer venner

Målgruppe: Alle, der ønsker at arbejde med integration. Formål/aktivitet: Rødovre Flygtninge- og Indvandrer venner arbejder for at lette tilværelsen for flygtninge og indvandrerne i Rødovre Kommune og fremme forståelsen mellem alle kommunens borgere

Rødovre Ungdoms Netværk (RUN)

Målgruppe: Børn og unge med somalisk baggrund i Rødovre og omegn.

Somalisk Børneklub

Målgruppe: Somaliske børn i alderen 3 - 20 år. Formål/aktivitet: Samvær og omsorg til børnene. Kulturel opdragelse og samfundsforståelse.

Somalisk forening

Mølgruppe: Danskere der oprindeligt kommer fra Somalia. Formål/aktivitet: At udbrede kendskabet til integration og kulturforståelse.

Somalisk kvindeaktivitet og lektiehjælp

Målgruppe: Somaliske børn og deres mødre. Formål/aktivitet: Formålet med aktiviteterne er at hjælpe med at styrke deres svagheder blandt andet i form af lektiehjælp.

Somalisk kvindeklub i Rødovre

Målgruppe: Somaliske kvinder. Formål/aktivitet: at hjælpe somaliske kvinder til at netværke og få indpas på arbejdsmarkedet, samt informere om dansk kultur, demokrati og sundhed.