Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Handicap

I denne kategori finder du tilbud til mennesker med handicap. Kategorien er opdelt i underkategorier, så man kan finde de tilbud, som henvender sig specifikt til ens handicap. Der er også underkategorier, med aktiviteter der ikke henvender sig til personer med et specifikt handicap.

Bowlingklubben VA-BO

Målgruppe: Handicappede mennesker. Formål/aktivitet: Bowling med rampe til kørestolsbrugere og gangbesværede. Et socialt samvær med bowling samt hygge.

Dansk Blindesamfund, kreds Storkøbenhavn Syd

Målgruppe: Medlemmer af Dansk Blindesamfund og borgere, som har et væsentligt nedsat eller intet syn.

Dansk handicapforbund Rødovre afd.

Målgruppe: Vores medlemmer er mennesker med bevægelseshandicap, pårørende, politikere og andre med interesse i at skabe værdige rammer for alle mennesker i samfundet.

Dansk Handicaporganisation, Rødovre lokalafdeling

Målgruppe: Handicappede mennesker og deres organisation. Formål/aktivitet: At hjælpe handicappede og styrke hinanden indbyrdes i det hele taget.

Døveforeningen af 1866

Målgruppe: Døve, hørehæmmede, døvblinde og opererede tegnsprogsbrugere.

Hjernerystelsesforeningen

Målgruppe: Personer ramt af langvarig hjernerystelse og pårørende. Formål /aktivitet: Foreningens formål er at varetage fælles interesser og forbedre vilkårene for personer med hjernerystelse og senfølger efter hjernerystelse/post-commotionelt syndrom.

Hjerneskadeforeningen

Målgruppe: Hjerneskaderamte familier og andre, der kan støtte foreningens formål.

Høreforeningen Rødovre lokalafdeling

Målgruppe: Hørehæmmede/Høreskadede samt sympati for dem, der går ind for høresagen.

IF Espelunden

Målgruppe: Børn og unge med (og uden) særlige behov - som har lyst til et aktivt fritidsliv.

Landsforeningen af fleks og skånejobbere – LAFS Hovedstadsregionen

Målgruppe: Fleksjobbere og skånejobbere Formål/aktivitet: Rådgivning, bisidder, netværksmøder, oprettelse af lokale grupper, fyraftensmøder. Tilstede ved politisk aktivitet vedr. fleksjobbere.

Landsforeningen Autisme

Formål/aktivitet: At bedre forholdene for mennesker med autisme samt pårørende.

LEV, Rødovre

Målgruppe: Udviklingshæmmede personer. Formål/aktivitet: At formidle oplysninger og aktiviteter til støtte for udviklingshæmmede og deres familier.

Polioforeningen

Formål/aktivitet: PolioForeningen arbejder for at forbedre livsvilkårene for danskere, der har alvorlige følger efter polio og for at støtte og gennemføre forskning, der gør en afgørende forskel for personer med varige følger efter polio.

Præsten for hørehæmmede øst for Storebælt

Målgruppe: hørehæmmede – herunder døvblevne Formål/aktivitet: Tilbyde hensyntagende kirkelig betjening i form af gudstjenester, kirkelige handlinger og sjælesorg (samtaler) til hørehæmmede herunder døvblevne. Der bruges ikke tegnsprog, men en kombination af tale og skrift i fornødent

Stomiforeningen Copa Storkøbenhavn

Varetagelse af interesserne for stomi- og reservoiropererede og personer med sygdomme, der kan føre til anlæggelse af dette.

Støt soldater og pårørende

Målgruppe: Sårede veteraner og deres pårørende.

UlykkesPatientForeningen

UlykkesPatientForeningen arbejder for at forbedre livsvilkårene for de flere end 100.000 danskere, der har alvorlige følger efter en ulykke.