Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kulturforeninger

Kulturforeninger er foreninger, der samler personer omkring en bestemt kultur, fx etniske foreninger.

AKAN FEKUW

Formål: at fremme herboende folk af ghanesiske oprindelsesmuligheder for at træffe valg om sin egen livssituation med henblik på at blive gode samfundsborgere gennem oplysning og afholdelse af arrangementer.

Aktive Kvinder

Fællesskab, foredrag og udflugter for kvinder

Bydelsmødre Rødovre

Bydelsmødre bringer håb og forandring i kvinders liv. Vores formål er at støtte isolerede kvinder.

Café Hyggestedet

For alle som har lyst til at være en del af et fællesskab.

Café Lopperne

En café for alle som har lyst til at være en del af et fællesskab.

Copenhagen FM/Radio Rødovre

Sender på 105,9 MHz og 89,4 Hybrid.

Dansk Indisk Forening (DIF)

Målgruppe: Venner af Danmark/Indien. Danskere gift med Indere. Adoptivbørn fra Indien. Forskere i Indisk historie og/eller religion, folk med interesse for dagliglivet i Indien. Interesse for Indisk musik, dans, mad, religion samt historie.

Dansk kulturformidling og lektiehjælp

Målgruppe: Somaliske børn og unge Formål/aktivitet: At undervise somaliere i deres modersmål samt undervise i dansk som andetsprog, herunder kulturformidling.

De Glade Bowlere

Målgruppe: Seniorer der ønsker samvær med hinanden og spille bowling.

De Skøre Kegler

At fremme kendskabet til bowling samt at skabe et godt socialt samvær blandt klubbens medlemmer.

Demokratiradioen

Sender lokalpolitisk radio hver tirsdag fra kl. 18 - kl. 22. Sender direkte fra kommunalbestyrelsens møder. Kan høres på 105,9 MHz på FM båndet eller som internetradio via www.rødovrekanalen.dk

Den lille Vendelbo

Foreningens formål er at bevare og udbrede kendskabet til dansk folkedans.

DUI-Leg og Virke, Rødovre afdeling

Målgruppe: Børn og unge samt deres forældre i alderen 0-100 år.

FRI

Målgruppe: Mennesker i alle aldre som søger socialt samvær.

H. C. Andersen Samfundet

Alle i Region Hovedstaden, der er interesserede i H.C. Andersen og hans digtning.

Husets Venner

Målgruppe: Beboerne på ”Dorthe Mariehjemmet”.

IF Espelunden

Målgruppe: Børn og unge med (og uden) særlige behov - som har lyst til et aktivt fritidsliv.

IMDS, Indian Majlis In Danish Society

Community members gather to discuss local events and issues, exchange news, receive guests, socialize and be entertained.

Indisk forening

Formål/aktivitet: Foreningens formål er at lave et forum for de herboende indere, således at de kan mødes, og drøfte deres hverdagsliv. Foreningen arrangerer samtidig også nogle kulturelle events samt andre aktiviteter. Alle er velkomne til at deltage i vores kulturelle arrangementer.

Katib Kultur Forening

Målgruppe: Mest Afghanere. Alle er velkomne

Kurdiske familiers forening i Rødovre

Vores forening er en venskabs forening med fokus på unge og familie.

Kvindecafé

Målgruppe: Kvinder

Kø Optimisterne

Målgruppe: Pensionister, efterlønsmodtagere Formål/aktivitet: Billard, arrangementer med hustruer, samlevere og sociale samvær.

Lokalhus Syd

Målgruppe: Alle i Rødovre. Formål/aktivitet: Fælles spisning, sport og motion, syning m.v. uformelt værested for områdets beboere.

Lokalradioen Rødovrekanalen

Lokalradioen Rødovrekanalen sender lokale nyheder og god musik for enhver smag på 105,9 MHz på FM-båndet og som internetradio via www.rødovrekanalen.dk. Hver dag kl. 14-18 og torsdag til kl. 22.

Rabta

Målgruppe: Pakistanske kvinder. Formål/aktivitet: Socialt samvær, udflugter, hygge m.v.

Radio og TV, lytterforening

Målgruppe: Alle er velkomne Formål: Sørge for at der skabes gode danske radio og tv-produktioner. Aktivet: Lobbyarbejde i det politiske system, kulturudflugter og sociale sammenkomster.

Radio PAYVAND

LYT MED mandag og onsdag fra kl. 18.00 -21.00 på 105,9 MHz.

Radio RAS

105,9 MHz. Radio RAS er tilknyttet Rødovre Aftenskolers samråd, som en lokal radio, der gennem spændende programmer skaber debat og indsigt. Vi sigter efter den "voksne" befolkning med bl.a. emner som "slægtsforskning" og " på vej mod den 3. alder".

Rødovre Flygtninge- og Indvandrer venner

Målgruppe: Alle, der ønsker at arbejde med integration. Formål/aktivitet: Rødovre Flygtninge- og Indvandrer venner arbejder for at lette tilværelsen for flygtninge og indvandrerne i Rødovre Kommune og fremme forståelsen mellem alle kommunens borgere

Rødovre Folkekøkken

Rødovre Folkekøkkens formål er at lave og servere et sundt og velsmagende måltid til alle i Rødovre.

Rødovre Lokal TV / RFE-TV

Målgruppe: Mediesvage grupper; personer der normalt ikke er i medierne. Formål/aktivitet: Vise Rødovre og omegn de aktiviteter, der gør Rødovre til en aktiv kommune.

Rødovre Lokalhistoriske Forening

Målgruppe: alle som er interesseret i Rødovres lokalhistorie. Aktivitet: Indsamle oplysninger om Rødovres lokalhistorie og kultur.

Rødovre Petanque Klub

Formål: Klubben har til formål at fremme og udvikle Petanquespillet i Rødovre - Såvel på turneringsplan, som på familieplan.

Rødovre Revyen

Målgruppe: personer over 18 år. Formål/aktivitet: At opføre en årlig revy i Rødovre, samt yde underholdning til f.eks. kulturnatten i Rødovre m.v.

Rødovre Teaterforening

Målgruppe: Foreningen henvender sig til alle der har interesse for teater. Formål/aktivitet: Rødovre teaterforening køber professionelle teaterforestillinger af teatre der turnerer rundt i Danmark og udlandet.

RødovreKanalens Ny Støtteforening

Holder banko og musikalske arrangementer for Støtteforeningens medlemmer.

Senioruniversitetet Aktive Seniorer

Målgruppe: Seniorer i Rødovre, men også udenbys deltagere er velkomne til vores forelæsninger.

Skæve Toner

Målgruppe: Alle der har lyst til at synge. Der synges fra eget sanghæfte og højskolesangbogen.

Slægtsforskere i Rødovre

Målgruppe: Alle som har interesse i slægtshistorie og som gerne vil finde deres forfædre. Formål/aktivitet: At slægtsforske. Vi mødes hver anden onsdag i lige uger. Foredrag og medlemsmøder med fokus på dygtiggørelse i slægtsforskning. Forskellige udflugter.

Somalisk Børneklub

Målgruppe: Somaliske børn i alderen 3 - 20 år. Formål/aktivitet: Samvær og omsorg til børnene. Kulturel opdragelse og samfundsforståelse.

Somalisk forening

Mølgruppe: Danskere der oprindeligt kommer fra Somalia. Formål/aktivitet: At udbrede kendskabet til integration og kulturforståelse.

Somalisk kvindeaktivitet og lektiehjælp

Målgruppe: Somaliske børn og deres mødre. Formål/aktivitet: Formålet med aktiviteterne er at hjælpe med at styrke deres svagheder blandt andet i form af lektiehjælp.

Somalisk kvindeklub i Rødovre

Målgruppe: Somaliske kvinder. Formål/aktivitet: at hjælpe somaliske kvinder til at netværke og få indpas på arbejdsmarkedet, samt informere om dansk kultur, demokrati og sundhed.

Spejlet

Målgruppe: børn, unge og forældre Formål/aktivitet: fodbold, gymnastik, ture ud af huset, social træning og aktiviteter

Teater og Dansetroldene

Målgruppe: Børn/unge mellem 8 og 17 år. Formål/aktivitet: Teater og dansetroldene er en teaterforening i Rødovre for børn og unge mellem 8 og 17 år.

Tirsdagscafé - Grøndalslund Kirke

Målgruppe: Alle der har lyst til hygge sig med en snak over en kop kaffe Formål/aktivitet: Hygge, samtale og evt. historiefortælling