Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Øvrige

Tilbud, som ikke helt passer i de andre kategorier.

Aktive Kvinder

Fællesskab, foredrag og udflugter for kvinder

Billarddrengene

Vi spiller billard og hygger i Rødovre Frivilligcenter. Alle er velkomne.

BytteCentralen Carlsro

Byttecentral hvor man kan hente og aflevere ting der er brugbare og funktionelle

Café Hyggestedet

For alle som har lyst til at være en del af et fællesskab.

Café Lopperne

En café for alle som har lyst til at være en del af et fællesskab.

Copenhagen FM/Radio Rødovre

Sender på 105,9 MHz og 89,4 Hybrid.

Damhus skakklub

Målgruppe: Skakinteresserede. Formål/aktivitet: Alle skakinteresserede er velkomne til at kigge forbi, få en snak om spillet og prøve kræfter med nogle af klubbens spillere.

Danmarks Naturfredningsforening, Rødovre Afdeling

Målgruppe: Alle i Rødovre. Formål/aktivitet: Natur- og miljøbeskyttelse, planlægning under hensyn til natur og landskabsværdier, sikre befolkningens adgang til naturen, oplysning og afholdelse af spændende aktiviteter og ture for medlemmerne.

Danmarksfarver

I Danmarksfarver stræber vi på at skabe et fællesskab til dem, der har lyst til at værne om fællesskabet og respekten for individet.

Danmission Genbrug Rødovre

Målgruppe: Personer med lyst til at deltage frivilligt og ulønnet i butikkens drift. Formål/aktivitet: Du bidrager med din tid og ideer til udvikling af butikken. Du bliver en del af fællesskabet i butikken. Kom og ind få en snak med os. Butikken ligger på Rødovrevej 124.

Foreningshuset Højnæsvej

Målgruppe: Foreninger i Rødovre.

Grøndalslund Sogns menighedspleje

Målgruppe: Støtte til mennesker bosiddende i Grøndalslund sogn. Formål/aktivitet: Menighedsplejens formål er at støtte mennesker økonomisk eller på anden vis.

H. C. Andersen Samfundet

Alle i Region Hovedstaden, der er interesserede i H.C. Andersen og hans digtning.

Landsorganisationen for voldsramte kvinder og børn

Målgruppe: Voldsramte kvinder med og uden børn

Lokalradioen Rødovrekanalen

Lokalradioen Rødovrekanalen sender lokale nyheder og god musik for enhver smag på 105,9 MHz på FM-båndet og som internetradio via www.rødovrekanalen.dk. Hver dag kl. 14-18 og torsdag til kl. 22.

Mødrehjælpens lokalforening i Hvidovre-Rødovre

Mødrehjælpen hjælper/støtter og rådgiver både gravide og børnefamilier.

Radio og TV, lytterforening

Målgruppe: Alle er velkomne Formål: Sørge for at der skabes gode danske radio og tv-produktioner. Aktivet: Lobbyarbejde i det politiske system, kulturudflugter og sociale sammenkomster.

Radio PAYVAND

LYT MED mandag og onsdag fra kl. 18.00 -21.00 på 105,9 MHz.

Radio RAS

105,9 MHz. Radio RAS er tilknyttet Rødovre Aftenskolers samråd, som en lokal radio, der gennem spændende programmer skaber debat og indsigt. Vi sigter efter den "voksne" befolkning med bl.a. emner som "slægtsforskning" og " på vej mod den 3. alder".

Røde Kors Rødovre

For alle som har behov for humanitær hjælp.

Rødovre Dansevenner

Foreningens formål er, at arrangere dansearrangementer i Rødovre samt et årligt Nytårsbal i Kulturhuset Viften.

Rødovre Folkekøkken

Rødovre Folkekøkkens formål er at lave og servere et sundt og velsmagende måltid til alle i Rødovre.

Rødovre Frivilligcenter

Målgruppe: Foreninger, frivillige, borgere.

Rødovre Grønne Nabofællesskaber

Vi ønsker at gøre Rødovre mere bæredygtigt og klimavenligt

Rødovre Kvindegruppe

Målgruppe: Kvinder (fortrinsvis pensionister) Formål/aktivitet: Det er foreningens formål ved ugentlige aktiviteter, at skabe gode muligheder for at medlemmerne i fællesskab kan udvikle sig og deltage i kulturelle aktiviteter samt ved medlemskab at støtte kvinder, der måtte have behov for d

Rødovre Lokal TV / RFE-TV

Målgruppe: Mediesvage grupper; personer der normalt ikke er i medierne. Formål/aktivitet: Vise Rødovre og omegn de aktiviteter, der gør Rødovre til en aktiv kommune.

Rødovre Pensionist og efterlønsforening

Formål/aktivitet: Banko, foredrag, socialt samvær, skovtur

Rødovre Teaterforening

Målgruppe: Foreningen henvender sig til alle der har interesse for teater. Formål/aktivitet: Rødovre teaterforening køber professionelle teaterforestillinger af teatre der turnerer rundt i Danmark og udlandet.

Sct. Georgs Gildet - Brøndby-Rødovre "Vestvold-Gildet"

Målgruppe: Voksne, der har været spejdere - eller går ind for spejderlivet. Formål/aktivitet: medlemmer vil i fælleskab arbejde med personlig udvikling, støtte spejderarbejdet samt støtte til diverse humanitære formål - og afholde åbne samværs-arrangementer.

Slægtsforskere i Rødovre

Målgruppe: Alle som har interesse i slægtshistorie og som gerne vil finde deres forfædre. Formål/aktivitet: At slægtsforske. Vi mødes hver anden onsdag i lige uger. Foredrag og medlemsmøder med fokus på dygtiggørelse i slægtsforskning. Forskellige udflugter.

Stop Spild Lokalt Rødovre

Budskabet er at give noget væk som alligevel skulle smides ud, men som kan bruges af andre.

Støt soldater og pårørende

Målgruppe: Sårede veteraner og deres pårørende.

Verdens Bedste Lektiecafé

Lektiecafé for unge i folkeskolen og ungdomsuddannelser

Vi-gør.dk

Vi hjælper udsatte i Danmark