Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Sundhed og sygdom

I denne kategori finder du tilbud indenfor sundhed og sygdom .

Arbejdsskadeforeningen København og Sjælland (ASK)

Formål/aktivitet: At hjælpe mennesker med støtte og ansøgninger om arbejdsskadeerstatninger.

Bedre Psykiatri, Rødovre/Glostrup

Målgruppe: Pårørende til personer, der har en psykisk sygdom, herunder familie, venner og kollegaer.

Diabetesforeningen - Rødovre lokalafdeling

Målgruppe: Medlemmer af diabetesforeningen der bor i Rødovre kommune. Formål/aktivitet: Lokalforeningen har til formål at forestå lokalt forankrede aktiviteter i overensstemmelse med diabetesforeningens formål.

Gigtforeningen, Hovedstaden Vestkreds

Målgruppe: Personer med gigt og pårørende til personer med gigt.

Hjernerystelsesforeningen

Målgruppe: Personer ramt af langvarig hjernerystelse og pårørende. Formål /aktivitet: Foreningens formål er at varetage fælles interesser og forbedre vilkårene for personer med hjernerystelse og senfølger efter hjernerystelse/post-commotionelt syndrom.

Hjerneskadeforeningen

Målgruppe: Hjerneskaderamte familier og andre, der kan støtte foreningens formål.

Hjerteforeningen, Rødovre afdeling

Målgruppe: Alle, da foreningens formål er at fremme sundhed og forebygge hjerte/karsygdomme, samt at yde støtte til forskning i disse sygdomme og at støtte patienter med hjerte/karsygdomme.

Islev Kirkes Besøgstjeneste

Målgruppe: Ensomme mennesker – fortrinsvis ældre mennesker.

Kræftens Bekæmpelses Lokalforening i Rødovre

Målgruppe: Alle som er direkte eller indirekte berørt af kræft.

Landsforeningen af fleks og skånejobbere – LAFS Hovedstadsregionen

Målgruppe: Fleksjobbere og skånejobbere Formål/aktivitet: Rådgivning, bisidder, netværksmøder, oprettelse af lokale grupper, fyraftensmøder. Tilstede ved politisk aktivitet vedr. fleksjobbere.

Lungeforeningen - Rødovre Lokalafdeling

Målgruppe: Lungepatienter i Rødovre

Migræne Danmark

Målgruppe: Migrænikere og deres pårørende. Formål/aktivitet: Information om migræne, medlemsblad, foredrag og meget andet.

Montebello Vennerne

Målgruppe: Alle som har interesse for Montebello. Patienter, der har været til genoptræning samt kronisk syge. Formål/aktivitet: Støtte op om Montebello i Spanien. Hvis der mangler ting, vi kan forære dem dernede.

Motion & Samvær

Målgruppe: Alle som har behov for omsorg og samvær. Formål/aktivitet: Stolegymnastik, motions- og besøgsvenner, bisidder bistand. At styrke menneskene i livet som helhed.

Polioforeningen

Formål/aktivitet: PolioForeningen arbejder for at forbedre livsvilkårene for danskere, der har alvorlige følger efter polio og for at støtte og gennemføre forskning, der gør en afgørende forskel for personer med varige følger efter polio.

Røde Kors Rødovre

For alle som har behov for humanitær hjælp.

Rødovre og omegns Gymnastikforening - ROG

Målgruppe: Alle som har lyst til at deltage i foreningens aktiviteter. Formål/aktivitet: ROG er en social klub som ønsker at fremme gymnastik og bevægelse indenfor alle aldre og sociale niveauer.

Rødovre Parkinson Klub

Målgruppe: Parkinsons-patienter og deres pårørende. Formål/aktivitet: Parkinsonramte og deres pårørende mødes en gang om måneden til socialt samvær, informationer både faglige og sociale samt evt. udflugter.

Rødovre Pensionist Idræt

Målgruppe: ældre. Formål/aktivitet: At tilbyde mulighed for at dyrke idræt og derigennem forbedre medlemmernes fysiske niveau.

Rødovre Petanque Klub

Formål: Klubben har til formål at fremme og udvikle Petanquespillet i Rødovre - Såvel på turneringsplan, som på familieplan.

Senior Bowling Club 2002

Målgruppe: Seniorer over 60 år. Formål/aktivitet: Bowling træning med henblik på turneringsbowling, hvor der spilles "amerikansk". Der optages kun nye medlemmer ved frafald.

Sklerodermiforeningen

Som medlemmer optages alle, som har fået sklerodermidiagnose, som støttemedlemmer optages pårørende til patienter og andre interesserede.

Stomiforeningen Copa Storkøbenhavn

Varetagelse af interesserne for stomi- og reservoiropererede og personer med sygdomme, der kan føre til anlæggelse af dette.

UlykkesPatientForeningen

UlykkesPatientForeningen arbejder for at forbedre livsvilkårene for de flere end 100.000 danskere, der har alvorlige følger efter en ulykke.