Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Viden Om

Viden om

De frivillige sociale foreninger arbejder inden for det sociale og sundhedsmæssige område, og de sigter mod at forbedre velfærden eller livskvaliteten for enkeltindivider eller grupper. Foreningerne bygger selvsagt store dele af deres arbejde på frivillig arbejdskraft, men der er også mange lønnede ansatte i frivillige sociale foreninger.

Frivilligt arbejde har stor værdi

Værdien af det frivillige arbejde kan ikke fremhæves nok. Hvis de mange frivillige ikke tog et medansvar og gjorde en ekstra indsats i vores foreningsliv, ville der stort set ikke eksistere idrætsklubber, kulturelle institutioner, spejderbevægelse eller nogen af de mange andre fritidsaktiviteter til børn og voksne. Og den store hjælp og støtte til sårbare og udsatte borgere i de sociale foreninger ville være et uoverskueligt tab for den enkelte og samfundet som helhed.

Mange danskere udfører frivilligt arbejde

Tal fra en stor undersøgelse i 2004 viser, at ca. 1/3 af den danske befolkning udførte frivilligt arbejde, og at værdien af den frivillige indsats løber op i ca. 135 milliarder kroner – eller godt 9 % af BNP. På det social- og sundhedsområde var det ca. 6 %. Ifølge senere undersøgelser skulle tallet være stigende.

Viden og information for frivillig sociale foreninger

Vi har her her samlet information og links der kan være relevante for dig, der er medlem af en frivillig social forening eller som tænker på at starte en ny forening.

Hvis du vil vide mere, så kontakt Rødovre Frivilligcenter.