Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Viden Om

At stifte forening

I Danmark har vi en lang tradition for, hvordan foreninger er bygget op, således at langt de fleste foreninger har vedtægter, generalforsamling, bestyrelse, frivillige og eventuelt en daglig leder eller andre ansatte.

Allerede i slutningen af 1700-tallet opstod de første private, velgørende sammenslutninger, men det var først for alvor med Grundloven i 1849, at vi i Danmark fik foreningsfrihed. I Grundloven står der i §78, at ”Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed” og ”ingen forening kan opløses ved en regeringsforanstaltning”. Det er dog ikke tilladt at danne foreninger om strafbare handlinger og andre ulovligheder. Der findes, ud over Grundloven, ingen egentlig lov om foreninger i Danmark, der stiller specifikke krav til, hvordan en forening skal styres eller drives for at være lovlig.

Foreningernes retstilstand er derfor fastsat efter almindelig logik, sædvaner og praksis samt lovgivning fra andre områder såsom persondataloven, regler om erstatningsansvar og eventuelt medarbejderansvar. Det, som styrer og bestemmer over foreningen, kan derfor være egne vedtægter, men der er heller ingen formelle krav til vedtægterne, så det er op til den enkelte forening, hvad der skal stå i dem.

Hvis du vil stifte forening

Hvis du vil starte en ny forening op er der meget du skal have styr på. Heldigvis er der hjælp at hente. Vi har her samlet forskellige ressourcer som du kan bruge hvis du vil starte en forening op.

Husk at du altid kan ringe eller skrive til Rødovre Frivilligcenter hvis du ønsker hjælp eller vejledning i forbindelse med oprettelse af en frivillig social forening i Rødovre. Find vores kontaktinformationer her.

Center for socialt frivilligt arbejde har udarbejdet flere forskellige pjecer omkring det at starte en forening op. De har udarbejdet en pjece der specifikt handler om at starte en ny forening op, derudover finder du pjecer med information om bl.a. bestyrelsesarbejde, vedtægter og økonomi.

Du kan finde alle pjecerne på Center for Frivilligt Socialt Arbejdes hjemmeside. Vi har også flere eksemplarer af pjecerne i Rødovre Frivilligcenter, så du er også velkommen til at komme forbi og få en pjece. Endeligt tilbyder Center for Frivilligt Socialt Arbejde at tilsende en "startpakke" med otte relevant pjecer til nye foreninger inden for det frivillige sociale område.

Registrering af en frivillig forening

Hvis du har stiftet en frivillig forening kan det være den skal registres. Du har ikke pligt til at registre din forening, hvis den udelukkende består af frivillige, men hvis du fx har en ansat eller søger om tilskud fra det offentligt, skal den registreres. Du kan læse mere om hvilke foreninger der skal registreres her. Hvis du skal registrere din forening kan du gøre på virk.dk.

Rødovre Kommune

På Rødovre kommunes hjemmeside har de samlet informationer til foreninger. Her kan du finde information om hvordan du opstarter en forening, og om hvilke krav der stilles til foreninger, hvis de ønsker at søge tilskud fra Rødovre Kommune. Læs mere om opstart af forening på Rødovre Kommunes hjemmeside.

Rødovre Kommune har også samlet information om ansøgning af tilskud til frivillige sociale foreninger. Læs mere på deres hjemmeside.